Czy firma ma obowiązek segregacji śmieci?

Czy firma ma obowiązek segregacji śmieci?

1 lutego, 2023 0 przez Redakcja

Przedsiębiorcy doskonale pamiętają czasy, kiedy kwestie segregacji odpadów były pozostawione do wolnej decyzji firmy. Kilkanaście lat temu świadomość na tematy ekologii dalece odbiegała od dzisiejszych standardów. Co się zmieniło na przestrzeni lat? Czy dzisiaj segregacja śmieci dalej pozostaje tylko w sferze zaleceń, czy może została obwarowana odgórnymi przepisami? Czy podmioty gospodarcze mają obowiązek wdrożenia zasad segregacji odpadów do swoich codziennych praktyk?

Zasady segregacji śmieci w firmach

Na pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu moglibyśmy odpowiedzieć jednym zdaniem – segregacja śmieci już dawno przestała być wolną wolą przedsiębiorcy i stała się jego prawnym obowiązkiem. Każda firma musi wprowadzić system segregacji odpadów, który podlega niezapowiedzianym kontrolom odpowiednich organów. Nie warto uchylać się od tego wymogu. Brak pojemników na odpady (lub niewłaściwie prowadzona segregacja przez pracowników) narażają firmę na dotkliwe kary finansowe.

Punktem zwrotnym w polskim systemie legislacyjnym w zakresie składowania odpadów był początek roku 2021. Wówczas weszły w życie regulacje dokonujące podziału odpadów na pięć frakcji, wymagających odrębnego składowania. Należą do nich: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady zmieszane, oraz odpady biodegradowalne.

Każda jednostka gospodarcza musi wyposażyć się w odrębne pojemniki, których kolorystyka i oznaczenia pozostają zgodne z unijnymi standardami. Obowiązek segregacji śmieci łączy się z wymogami odnośnie do zapewnienia pojemników w takiej ilości, która będzie odzwierciedlała intensywność wytwarzania odpadów przez firmę. Sugerujemy, aby świeżo zakupione kontenery na poszczególne frakcje śmieci były wyposażone w udogodnienia transportowe. Ich konstrukcja i uchwyty powinny wytrzymywać wielokrotne podnoszenie celem umieszczenia zawartości w specjalistycznym pojeździe.

Segregacja śmieci, jako czynność absolutnie niezbędna dla każdego przedsiębiorcy, przyspiesza proces recyklingu i ogranicza koszty utylizacji odpadów. Aktem prawnym regulującym kwestie segregacji odpadów na poziomie lokalnym pozostaje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Warto również zajrzeć do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Znajdziemy tam konkretne wytyczne, które uchronią firmę przed konsekwencjami działania pozostającego w niezgodności z aktualnym prawem.

Wywóz śmieci Babice

Wywóz śmieci to czynność, jaką warto pozostawić fachowcom. W Warszawie istnieją przedsiębiorstwa, dla których fundamentem działalności jest wywóz śmieci Babice, Mokotów, Wawer, Żoliborz – bez względu na to, gdzie mieści się siedziba Twojej firmy, możesz skorzystać z usług wywozu śmieci świadczonych przez BYŚ. Przedsiębiorstwo „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz specjalizuje się w wywozie odpadów w Warszawie. Usługa wyczerpuje wszelkie wymogi prawne, gwarantując ekologiczną i legalną gospodarkę odpadami. Szczegółowe informacje o kompleksowej ofercie znajdziesz pod adresem https://www.bys.pl/wywoz-smieci-stare-nowe-babice-blonie-czosnow-izabelin.